Sigmund Harestad og Randabergs ordfører Jarle Bø. Overrekkelse av Årets bedrift 2021

Harestad Elektriske – årets bedrift i 2021

Næringsliv

Foto: Ove Tennfjord, Randaberg kommune

Harestad Elektriske ble startet som et enkeltmannsforetak av Sigmund Harestad i april 1994. Som så mange andre gründervirksomheter, så startet også Sigmund på sin hjemmeadresse, Harestadveien 6, hvor han innredet sitt soverom til kontor og delelager. Sigmund startet virksomheten alene hvor mindre elektriske serviceoppdrag via venner og kjente var hovedgesjeften. Etter hvert gav han inn større anbud til tømmermenn- og byggmesterfirma. Oppdragene økte, og det førte til at Sigmund Harestad valgte å gå i kompaniskap med Ståle Johannesen og Einar Torsvik og sammen etablerte de aksjeselskapet Harestad Elektriske AS i januar 1996. I det første driftsåret omsatte de for 4,3 millioner kroner. I dag har selskapet en ny eierstruktur hvor flere av de ansatte er aksjonærer, men Sigmund Harestad har beholdt aksjemajoriteten.

I 1997 fikk Harestad Elektriske AS tilbud om å overta Sandve Elektriske, som den gang var en mindre, vel etablert elektrikerbedrift i Randaberg. Dette oppkjøpet førte til en betydelig vekst på serviceoppdragene. Harestad Elektriske AS, hadde nå 10 ansatte i arbeid og de passerte 10 millioner kroner i omsetning i 1997. Harestad Elektriske holder i dag til i sitt eget nybygg – Torvmyrveien 26 – som sto ferdig i februar 2013.
Juryen har merket seg at Harestad Elektriske AS har vært en god utdanningsplass for mange elektriker-lærlinger opp igjennom årene. Den første lærlingen ble utdannet og fast ansatt som elektriker i 1996 og har nå 25 års ansiennitet i selskapet. Han er også en av aksjonærene. Hele 14 av dagens fast ansatte elektrikere startet som lærlinger, noe som tyder på at bedriften har et godt og fruktbart læringsmiljø. Av større oppdrag i Randaberg, kan vi nevne elektrikerarbeidet for Vistnesgården og Randaberg Arena. I tillegg har de hatt en rekke større prosjekter rundt om i Norge de siste årene, blant annet et nytt hotell i Stjørdal. I år 2000 var Harestad Elektriske AS, sammen med flere andre firma, med på oppstarten av elektrikerkjeden El proffen. Denne er i dag blitt landets største elektrikerkjede hvor ca 200 bedrifter er medlemmer. I 2018 ble bedriften et «miljøfyrtårn», hvor de har sin egen miljøstasjon og gode kontrollsystemer og rutiner for avfallsbehandling.

I dag består selskapet av 28 fast ansatte hvor av 5 er lærlinger og de fleste er bosatt i Randaberg.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på bedriftsøkonomiske forhold og bedriftens betydning for lokalsamfunnet. I dag består selskapet av 28 fast ansatte hvor av 5 er lærlinger og de fleste er bosatt i Randaberg. Bedriften kan vise til en stabil og jevn utvikling siden oppstarten og omsatte i overkant av 45 millioner kroner i 2020. Bedriften kan også vise til solide resultater. Bedriften støtter godt opp om både lag- og foreningsarbeid og andre gode formål i bygda. De har i flere år også vært sponsor til RIL fotball.

Juryen mener at Harestad Elektriske AS en verdig vinner av prisen «årets bedrift» 2021!

Randaberg 17. desember 2021

Tone M. Haugen
Kommunedirektør

Øystein Stjern
Varaordfører

Bent J. Bergesen
Ressursgruppen «Den grønne landsbyen»

Svein G. Sørnes
Landsbyforeningen


Bedriften Cameron

Cameron Norge AS årets bedrift 2020

Næringsliv

Vi har fortsatt strenge restriksjoner på grunn av koronasituasjonen. Årets nyttårsmottakelse ble som kjent gjort digital og uten publikum og prisvinnere i salen. Vi lover å komme tilbake til en offisiell markering og feiring nårlandet normaliseres. Vi benytter igjen anledning til å gratulere Cameron Norge AS som årets bedrift 2020.

JURYEN SIN BEGRUNNELSE

Cameron Norge AS er et selskap som jobber med levering og resertifisering av trykkontroll-utstyr til olje- og gassindustrien. Cameron Norge AS er en del av Schlumberger, som er et verdensledende oljeserviceselskap. Cameron Norge AS ble etablert ved Mekjarvik i Randabergi 1992. Med sine 154 ansatte er Cameron Norge AS det selskapet med flest ansatte i vår kommune. En stor del av de ansatte er bosatt i Randaberg og regionen rundt. Selskape tkan vise til en flott utvikling de siste årene med solid omsetningsvekst og gode resultater.

De siste årene kan Cameron Norge AS vise til en resultatgrad på mellom 15 og 20 %,noe som er svært bra innenfor sin bransje. Juryen la spesielt merke til selskapets evne og vilje til å ta inn lærlinger i bedriften. De tar inn lærlinger innen flere kategorier yrkesfag, som for eksempel logistikk, industrimontør og industrimekaniker. Selskapet mener at det å være en lærlingebedrift er et viktig samfunnsoppdrag og dette er et område de har planer om å styrke fremover.

Juryen merket seg også at selskapet har et meget godt samarbeid med flere av de andre næringsaktørene i Mekjarvik. Dette er definitivt en styrke og kan gi gode synergier for både nærings- og utviklingsmiljøet i Mekjarvik. I samtale med juryens representanter viser daglig leder til at han er stolt av innsatsen som er lagt ned av de ansatte for å skape resultater. De forventer også at selskapet skal fortsette sin positive og flotte utvikling fremover. Det at bedriften vektlegger både sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø for sine ansatte trekkes også fram som en viktig suksessfaktor.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på bedriftsøkonomiske forhold og bedriftens betydning for lokalsamfunnet. Næringslivet i Randaberg er aktivt, frodig og mangfoldig og Cameron Norge AS er et godt eksempel på en aktiv og innovativ bedrift. Randaberg kommunes visjon er «sammen skaper vi den grønne landsbyen». Cameron Norge AS har med sitt fokus påo pplæring og samarbeid med andre aktører i Mekjarvik, vist at de også bidrar til å nå visjonen.

Juryen mener at Cameron Norge AS er en verdig vinner av prisen «årets bedrift i Randaberg 2020». Det er en glede å kunne gi årets pris til Cameron Norge AS, som en god og positiv ambassadør for Randaberg kommune.

Landsbymagasinet forside vår 2021

Portrettinternvjuet er hentet fra


3 personer ved 3 solsenger

Mennesket i sentrum

Næringsliv

Irene Hovland hadde en arbeidskarriere i oljebransjen, før hun ble administrerende direktør i Ranso. Hun har nå vært adm.dir i 2,5 år, og hun har aldri sett seg tilbake. – Jeg brenner for ekstraordinære mennesker! Og hun brenner for arbeidsplassen sin.

Yrkesstolthet

– Det er viktig at mine ansatte er stolte av arbeidet de gjør og det de produserer. De skal oppleve at de gjør meningsfylte oppgaver, at det stilles krav og at de ansatte opplever at det er bruk for dem. Ranso har endret visjonen sin til «Mennesket i sentrum». Det betyr at alle må ha oppgaver som er tilrettelagt for at de skal klare å mestre og føle at de gjør noe meningsfylt. Det innebærer at alle skal kjenne at de trengs til å utføre arbeidsoppgavene og at det de gjør er viktig for bedriften. – De ansatte skal forstå at arbeidsoppgavene de gjør, tjener vi penger på, og at det er en kunde i andre enden som skal tas vare på.

Ordinær bedrift med ekstraordinære mennesker

– Det er en gammeldags misforståelse at Ranso er en «vernet» bedrift. Ordet «vernet»ble fjernet i 1974. Vi gir arbeid til mennesker som kan og vil arbeide og de må være motiverte for å jobbe hos Ranso. Det som er forskjellen fra vår bedriftog andre bedrifter er at de ansatte trenger litt mer fleksibilitet og tilrettelegging for å fungere på arbeidsplassen. Er det noe som er viktig for meg, så er det at Ranso skal bli oppfattet som en seriøs bedrift.

Ranso konkurrerer på markedet på lik linje med andre aktører som selger lignende varer. De har de samme produksjonskravene som må fylles. I tillegg til at varene er ettertraktet og av beste kvalitet, som en ordinær bedrift, så har Ranso ekstraordinære mennesker som utfører oppgavene. Det gjør at Ranso er med på å løse en viktig samfunnsutfordring – det skal være plass til de som kan og vil jobbe. Det krever også NAV, som er en av våre kunder. – Vi må ha bevegelse i de ansatte, så ingen er her på livstidskontrakt. Dette innebærer at alle våre ansatte må kunne mestre minste tre arbeidsoppgaver som Ranso tjener penger på. Irene er tydelig engasjert når hun prater, og hun er tydelig opptatt av at de ansatte skal være viktige brikker på arbeidsplassen.

– Vi gir hverandre ideer og tipser om nye produkter vi kan lage, det er en ny erfaring for meg. I denne bransjen er det dele-kultur. Det liker jeg!

Veien videre

Irene omtaler bransjen som veldig inkluderende og åpen – Vi gir hverandre ideer og tipser om nye produkter vi kan lage, det er en ny erfaring for meg. I denne bransjen er det dele-kultur. Det liker jeg! – Jeg liker å legge planer og lar meg stadig inspirere av nye produkter vi kan produsere og selge. Vi har selvsagt en kapasitetsgrense vi må ta hensyn til, så vi ikke gaper over for mye. Men likevel må vi ta noen sjanser innimellom. Det var skikkelig kjekt da vi kastet oss rundt og produserte de nye,fargerike strandstolene. Strandstolene er nå blitt en del av vår katalog på linje med de andre varene vi selger. Nå gleder jeg meg til vårt neste prosjekt: TV-produksjon! Dette skal brukes i sosiale kanaler til markedsføring.

Helt til slutt skyter Irene inn:

– Her på Ranso har vi alltid åpne lokaler. Om noen ønsker å se på lysene vi produserer eller se seg rundt på arbeidsplassen, så er de hjertelig velkomne. Vi er en åpen bedrift som elsker besøk!

Landsbymagasinet_01-2020

Portrettinternvjuet er hentet fra


Morten Svela, grunder og daglig leder i Gymo

En gründer med drive

Næringsliv

Tekst: Merete Økland Espedal
Foto: Ove Tennfjord, Randaberg kommune og Aud Helen Eike Erdal

Fakta om Morten Svela

NAVN: Morten Svela

ALDER: 38 år

SIVIL STATUS: Gift med Camilla

BARN: Gutt og jente på 7 og 8 år

YRKE: Daglig leder av Gymo AS

VIKTIGSTE VERDI: Familien

I stolen sitter en tilsynelatende avslappet mann. Morten Svela (38) er fornøyd og takknemlig, men ikke av typen som bobler over av entusiasme. Førsteinntrykket er en tilbakelent mann som forteller at han elsker å være hjemme. Han prioriterer kvalitetstid med familien, han er ektemann, pappa til to, har mange parallelle prosjekter, er daglig leder av GYMO AS, og mener selv at han ikke er en ledertype.

Å skulle prate om seg selv og bedriften er han ikke vant til. Men det må han, for GYMO har levert strålende resultater flere år på rad. Gymo AS ble etablert i 2009 i Mortens garasje, med hovedfokus på å selge spesielle klokker til helsepersonell. I dag er Gymo AS en nesten komplett leverandør av medisinsk utstyr og helseartikler til sykehus, sykehjem, leger, terapeuter, klinikker og til privatmarkedet. I 2018 ble selskapet kåret til Gassellebedrift for 5. året på rad. Markedet er i hele Norge, i tillegg har de også startet salg til både Sverige og Danmark. Gymo AS ble i 2018 tildelt prisen som Årets Bedrift og har, på kort tid, blitt en god ambassadør for Randaberg kommune. Etter en prat med Morten, innser jeg at bak denne rolige, tilbakelente typen, så har han et hode som sjeldent og aldri tar pause. Det er tanker og idéer, planer og prosjekter som stormer rundt, og som hele tiden driver ham framover. Morten er en klassisk gründer.

Tidlig i jobb
Morten mimrer tilbake og husker at han tidlig ønsket å være med å starte noe. Han snakker varmt om oppveksten og fotballmiljøet. Alt var trygt. Alle kjente alle. Han vokste opp i en søskenflokk på fire; Merethe, tvillingene Morten og Mona, lillebror Marius, og to engasjerte foreldre. Han startet tidlig å jobbe. Han syklet med avisene, hentet egg og plukket jordbær. Hele denne prosessen var svært lærerik. Han lærte at man må gå løs på motbakkene for å komme i mål. På spørsmålet om det er noen verdier han ønsker å gi videre til barna, så er det nettopp dette: – De må lære seg å jobbe. Ingenting kommer gratis i livet. De må få ta del i det vi voksne driver med, samtidig som vi må oppmuntre og heie. Vi kan aldri gjøre mer enn vårt beste, og barna må få vite at dette er godt nok! Samtidig som barna må få ta del i oppgavene vi voksne utfører, så er det essensielt at også vi voksne engasjerer oss i barnas hverdag, forteller Morten. – Jeg kunne aldri vært en forelder som sitter passivt på tribunen og ser på at barna trener. Jeg liker å engasjere meg i det barna driver med, og jeg tror det er viktig. Slik blir man kjent med barnas venner og får en egen forståelse av miljøet de er en del av. Dette er ekstremt verdifull investering!

Trening er den beste medisinen til å takle stress. Og til syvende og sist er familien min viktigere enn alt, så den skal ha førsteplassen i livet.

Aldri helt fornøyd
Morten er en som aldri er 100 % fornøyd, han jobber alltid for å finne noe bedre. Det driver ham hele tiden fremover. Han er en pessimist som aldri er helt i mål. – Jeg har aldri helt troen på at det skal gå bra, sier han med et beskjedent smil. Hvert år tenker han at året ikke blir bedre enn året før. – Jeg tenker alltid at så lenge vi klarer å matche fjoråret, så skal vi være være fornøyde… Morten har overgått dette målet fem år på rad. – Men en dag så må det jo snu, legger han til med et beskjedent smil, som den pessimisten han er. Dette evige tankekjøret og letingen etter nye løsninger i egen bedrift, kombinert med hus, familie, og private byggeprosjekter, resulterte i stressymptomer og sykemelding for Morten. Dette er nå to år siden. Morten omtaler det som et møte med den berømte lettveggen. Han ble sykemeldt i en liten periode. Morten ser at det var et uunngåelig møte, men svært lærerikt. – Jeg var heldig som ikke fikk en hardere smell, selv om jeg måtte lære det den harde veien. I etterkant er jeg blitt flinkere til å se egne begrensninger og kjenner signalene kroppen gir meg. Jeg har ansatt en ekstra i bedriften, og blitt flinkere til å takle stress. I tillegg har jeg begynt å trene ukentlig igjen. Trening er den beste medisinen til å takle stress. Og til syvende og sist er familien min viktigere enn alt, så den skal ha førsteplassen i livet.

”Street smart”
Morten ler litt når han tenker tilbake på starten. – Det er egentlig litt sprøtt å tenke på, sier han. Da Morten startet på sykepleierutdanningen, produserte han noen startpakker som han solgte på skolen. Alle nye sykepleierstudenter fikk anledning til å prøve og kjøpe uniformer og et start-kit til å bruke i studiet og i den kommende karrieren. – Det har vært viktig for meg, at det jeg holder på er bærekraftig. Jeg er nok kanskje nøysom og nøktern, men liker også å se på det som noe jeg har tenkt godt gjennom. Morten forteller at han har aldri tatt av eller satset stort. Det har vært viktigere for ham å ikke investere i noe nytt, før pengene har kommet tilbake til bedriften. – Det første kjøpet jeg gjorde var å bruke 20 000 kr på å produsere opp et parti med klokker man henger på uniformen. Da dette partiet ble solgt ut, så kjøpte jeg inn nye. Slik holdt jeg på. Kjøpte inn og solgte ut. Vi økte litt og litt, og gapte derfor aldri for stort. Mor hjalp meg på dugnad i garasjen, med å behandle bestillinger, pakke varer og sende på posten. Slik startet det som ble til GYMO i dag. Vi jobba først i garasjen, men da det begynte å komme så svære biler og de ikke kom inn i gata vår, men måtte kjøre varene med truck gjennom boligfeltet, så skjønte jeg at det var tid for å finne et nytt lokale.

Ikke et supermenneske
Å være gründer innebærer å jobbe hele tiden, spesielt i starten. Morten satt gjerne oppe til 02-03 om natten. Han så ikke på klokka, men satt til jobben var blitt gjort. Morten mimrer tilbake på en slitsom tid med jobben som sykepleier i tillegg til Gymo. Selv om livet nå er mer i retning A4, som han selv omtaler det, så elsker han fleksibiliteten i å ha egen bedrift. – Jeg hadde aldri klart å ha en åtte til fire-jobb. Jeg er redd det hadde blitt for rolige dager. Jeg elsker å finne på nye ting, og ha en viss fleksibilitet. Nå som han har gjort ferdig hytta på Fogn, så har han og kona Camilla kjøpt nytt hus som skal pusses og fikses. Det skjer alltid noe rundt Morten, og blir det rolig, så finner han på et nytt prosjekt. – De ansatte ser nok på meg som utålmodig. Jeg vil helst at vi skal ligge foran skjema, og jeg vil mer enn vi har kapasitet til. Da kjefter de på meg, ber meg sette meg på kontoret igjen, Morten ler. For de ansatte har god kontroll. – Etter at jeg innså at jeg ikke var et supermenneske, så har jeg blitt tvungen til å slippe deler av ansvarsområder, og la andre styre disse av prosessene. Før ville Morten vite alt om alt, men dette har han måtte gi fra seg. – Nå prøver jeg å legge tilrette for at de ansatte har det fint på jobb. At de trives. Det er viktig for meg at jobben ikke er et pliktløp, men noe de gleder seg til.

Landsbymagasinet_01-2019

Portrettinternvjuet er hentet fra