3 personer ved 3 solsenger

Mennesket i sentrum

Ranso

Irene Hovland hadde en arbeidskarriere i oljebransjen, før hun ble administrerende direktør i Ranso. Hun har nå vært adm.dir i 2,5 år, og hun har aldri sett seg tilbake. – Jeg brenner for ekstraordinære mennesker! Og hun brenner for arbeidsplassen sin.

Yrkesstolthet

– Det er viktig at mine ansatte er stolte av arbeidet de gjør og det de produserer. De skal oppleve at de gjør meningsfylte oppgaver, at det stilles krav og at de ansatte opplever at det er bruk for dem. Ranso har endret visjonen sin til «Mennesket i sentrum». Det betyr at alle må ha oppgaver som er tilrettelagt for at de skal klare å mestre og føle at de gjør noe meningsfylt. Det innebærer at alle skal kjenne at de trengs til å utføre arbeidsoppgavene og at det de gjør er viktig for bedriften. – De ansatte skal forstå at arbeidsoppgavene de gjør, tjener vi penger på, og at det er en kunde i andre enden som skal tas vare på.

Ordinær bedrift med ekstraordinære mennesker

– Det er en gammeldags misforståelse at Ranso er en «vernet» bedrift. Ordet «vernet»ble fjernet i 1974. Vi gir arbeid til mennesker som kan og vil arbeide og de må være motiverte for å jobbe hos Ranso. Det som er forskjellen fra vår bedriftog andre bedrifter er at de ansatte trenger litt mer fleksibilitet og tilrettelegging for å fungere på arbeidsplassen. Er det noe som er viktig for meg, så er det at Ranso skal bli oppfattet som en seriøs bedrift.

Ranso konkurrerer på markedet på lik linje med andre aktører som selger lignende varer. De har de samme produksjonskravene som må fylles. I tillegg til at varene er ettertraktet og av beste kvalitet, som en ordinær bedrift, så har Ranso ekstraordinære mennesker som utfører oppgavene. Det gjør at Ranso er med på å løse en viktig samfunnsutfordring – det skal være plass til de som kan og vil jobbe. Det krever også NAV, som er en av våre kunder. – Vi må ha bevegelse i de ansatte, så ingen er her på livstidskontrakt. Dette innebærer at alle våre ansatte må kunne mestre minste tre arbeidsoppgaver som Ranso tjener penger på. Irene er tydelig engasjert når hun prater, og hun er tydelig opptatt av at de ansatte skal være viktige brikker på arbeidsplassen.

– Vi gir hverandre ideer og tipser om nye produkter vi kan lage, det er en ny erfaring for meg. I denne bransjen er det dele-kultur. Det liker jeg!

Veien videre

Irene omtaler bransjen som veldig inkluderende og åpen – Vi gir hverandre ideer og tipser om nye produkter vi kan lage, det er en ny erfaring for meg. I denne bransjen er det dele-kultur. Det liker jeg! – Jeg liker å legge planer og lar meg stadig inspirere av nye produkter vi kan produsere og selge. Vi har selvsagt en kapasitetsgrense vi må ta hensyn til, så vi ikke gaper over for mye. Men likevel må vi ta noen sjanser innimellom. Det var skikkelig kjekt da vi kastet oss rundt og produserte de nye,fargerike strandstolene. Strandstolene er nå blitt en del av vår katalog på linje med de andre varene vi selger. Nå gleder jeg meg til vårt neste prosjekt: TV-produksjon! Dette skal brukes i sosiale kanaler til markedsføring.

Helt til slutt skyter Irene inn:

– Her på Ranso har vi alltid åpne lokaler. Om noen ønsker å se på lysene vi produserer eller se seg rundt på arbeidsplassen, så er de hjertelig velkomne. Vi er en åpen bedrift som elsker besøk!

Landsbymagasinet_01-2020

Portrettinternvjuet er hentet fra