Landsbymagasinet

Landsbymagasinet er et gratis magasin som kommer ut to ganger årlig i regi av Randaberg landsbyforening. Opplaget ligger på 9000 eksemplarer. I tillegg til å finne dem i de ulike medlemsbutikkene i Randaberg, blir også Landsbymagasinet distribuert til alle postkasser i kommunen, samt noen av våre nabokommuner.

Formålet til Landsbymagasinet er å fremme næringslivet og styrke den lokale handelen i Randaberg.