Hvem kan bli medlem i Landsbyforeningen og hva koster medlemskapet?

Alle som driver næringsvirksomhet i Randaberg og andre virksomheter som har
en tilknytning til, eller er en nyttig samarbeidspartner for Landsbyforeningen kan tegne medlemskap. I tillegg kan alle lag, foreninger og organisasjoner i Randaberg bli medlemmer.
Landsbyforeningen har som mål at flest mulig tegner støttemedlemskap i Landsbyforeningen og dermed støtter arbeidet med å bygge Randaberg til en sterk merkevare, som en god, levende og aktiv landsby. Dette får vi kun til om vi skaper den sammen.

Bilde av Anamul Rezwan fra Pexels

Hvorfor er det viktig at nettopp DIN virksomhet blir medlem i Landsbyforeningen?

 • Sammen kan vi bruke alle gode krefter til det beste for Randaberg
 • Sammen skaper vi vår identitet Sammen kan vi styrke bygdas lojalitet og hindre handelslekkasje
 • Sammen er vi en del av et lojalt Landsbynettverk
 • Sammen står vi mye sterkere og mer slagkraftig i kampen om kundene
 • Sammen greier vi å mobilisere vår konkurransekraft
 • Sammen får vi til å skape en attraktiv handel i Randaberg
 • Sammen er vi en viktig ressurs og kan påvirke vår utvikling
 • Sammen skaper vi gode arrangementer og møteplasser
 • Sammen styrker vi vårt omdømme

MEDLEM

Aksjonærer, butikk/varehandel, eiendomsselskap, øvrige
Kr 7500eks. mva / pr. år
 • Kontingent: Kr. 500,-
 • Felles markedsføring: Kr. 7000,-
 • Faktureres to ganger pr. år

STØTTEMEDLEM

Annen næring, lag, foreninger og organisasjoner, øvrige
Kr 3000eks. mva / pr. år
 • Kontingent: Kr. 300,-
 • Felles markedsføring: Kr. 2700,-
 • Faktureres to ganger pr. år

Har du fått med deg siste utgave av Landsbymagasinet?

Klikk her for å lese