Sigmund Harestad og Randabergs ordfører Jarle Bø. Overrekkelse av Årets bedrift 2021

Harestad Elektriske – årets bedrift i 2021

Foto: Ove Tennfjord, Randaberg kommune

Juryens begrunnelse

Harestad Elektriske ble startet som et enkeltmannsforetak av Sigmund Harestad i april 1994. Som så mange andre gründervirksomheter, så startet også Sigmund på sin hjemmeadresse, Harestadveien 6, hvor han innredet sitt soverom til kontor og delelager. Sigmund startet virksomheten alene hvor mindre elektriske serviceoppdrag via venner og kjente var hovedgesjeften. Etter hvert gav han inn større anbud til tømmermenn- og byggmesterfirma. Oppdragene økte, og det førte til at Sigmund Harestad valgte å gå i kompaniskap med Ståle Johannesen og Einar Torsvik og sammen etablerte de aksjeselskapet Harestad Elektriske AS i januar 1996. I det første driftsåret omsatte de for 4,3 millioner kroner. I dag har selskapet en ny eierstruktur hvor flere av de ansatte er aksjonærer, men Sigmund Harestad har beholdt aksjemajoriteten.

I 1997 fikk Harestad Elektriske AS tilbud om å overta Sandve Elektriske, som den gang var en mindre, vel etablert elektrikerbedrift i Randaberg. Dette oppkjøpet førte til en betydelig vekst på serviceoppdragene. Harestad Elektriske AS, hadde nå 10 ansatte i arbeid og de passerte 10 millioner kroner i omsetning i 1997. Harestad Elektriske holder i dag til i sitt eget nybygg – Torvmyrveien 26 – som sto ferdig i februar 2013.
Juryen har merket seg at Harestad Elektriske AS har vært en god utdanningsplass for mange elektriker-lærlinger opp igjennom årene. Den første lærlingen ble utdannet og fast ansatt som elektriker i 1996 og har nå 25 års ansiennitet i selskapet. Han er også en av aksjonærene. Hele 14 av dagens fast ansatte elektrikere startet som lærlinger, noe som tyder på at bedriften har et godt og fruktbart læringsmiljø. Av større oppdrag i Randaberg, kan vi nevne elektrikerarbeidet for Vistnesgården og Randaberg Arena. I tillegg har de hatt en rekke større prosjekter rundt om i Norge de siste årene, blant annet et nytt hotell i Stjørdal. I år 2000 var Harestad Elektriske AS, sammen med flere andre firma, med på oppstarten av elektrikerkjeden El proffen. Denne er i dag blitt landets største elektrikerkjede hvor ca 200 bedrifter er medlemmer. I 2018 ble bedriften et «miljøfyrtårn», hvor de har sin egen miljøstasjon og gode kontrollsystemer og rutiner for avfallsbehandling.

I dag består selskapet av 28 fast ansatte hvor av 5 er lærlinger og de fleste er bosatt i Randaberg.

Logo Harestad Elekstriske

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på bedriftsøkonomiske forhold og bedriftens betydning for lokalsamfunnet. I dag består selskapet av 28 fast ansatte hvor av 5 er lærlinger og de fleste er bosatt i Randaberg. Bedriften kan vise til en stabil og jevn utvikling siden oppstarten og omsatte i overkant av 45 millioner kroner i 2020. Bedriften kan også vise til solide resultater. Bedriften støtter godt opp om både lag- og foreningsarbeid og andre gode formål i bygda. De har i flere år også vært sponsor til RIL fotball.

Juryen mener at Harestad Elektriske AS en verdig vinner av prisen «årets bedrift» 2021!

Randaberg 17. desember 2021

Tone M. Haugen
Kommunedirektør

Øystein Stjern
Varaordfører

Bent J. Bergesen
Ressursgruppen «Den grønne landsbyen»

Svein G. Sørnes
Landsbyforeningen