Bedriften Cameron

Cameron Norge AS årets bedrift 2020

Årets bedrift 2020

Vi har fortsatt strenge restriksjoner på grunn av koronasituasjonen. Årets nyttårsmottakelse ble som kjent gjort digital og uten publikum og prisvinnere i salen. Vi lover å komme tilbake til en offisiell markering og feiring nårlandet normaliseres. Vi benytter igjen anledning til å gratulere Cameron Norge AS som årets bedrift 2020.

JURYEN SIN BEGRUNNELSE

Cameron Norge AS er et selskap som jobber med levering og resertifisering av trykkontroll-utstyr til olje- og gassindustrien. Cameron Norge AS er en del av Schlumberger, som er et verdensledende oljeserviceselskap. Cameron Norge AS ble etablert ved Mekjarvik i Randabergi 1992. Med sine 154 ansatte er Cameron Norge AS det selskapet med flest ansatte i vår kommune. En stor del av de ansatte er bosatt i Randaberg og regionen rundt. Selskape tkan vise til en flott utvikling de siste årene med solid omsetningsvekst og gode resultater.

De siste årene kan Cameron Norge AS vise til en resultatgrad på mellom 15 og 20 %,noe som er svært bra innenfor sin bransje. Juryen la spesielt merke til selskapets evne og vilje til å ta inn lærlinger i bedriften. De tar inn lærlinger innen flere kategorier yrkesfag, som for eksempel logistikk, industrimontør og industrimekaniker. Selskapet mener at det å være en lærlingebedrift er et viktig samfunnsoppdrag og dette er et område de har planer om å styrke fremover.

Juryen merket seg også at selskapet har et meget godt samarbeid med flere av de andre næringsaktørene i Mekjarvik. Dette er definitivt en styrke og kan gi gode synergier for både nærings- og utviklingsmiljøet i Mekjarvik. I samtale med juryens representanter viser daglig leder til at han er stolt av innsatsen som er lagt ned av de ansatte for å skape resultater. De forventer også at selskapet skal fortsette sin positive og flotte utvikling fremover. Det at bedriften vektlegger både sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø for sine ansatte trekkes også fram som en viktig suksessfaktor.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på bedriftsøkonomiske forhold og bedriftens betydning for lokalsamfunnet. Næringslivet i Randaberg er aktivt, frodig og mangfoldig og Cameron Norge AS er et godt eksempel på en aktiv og innovativ bedrift. Randaberg kommunes visjon er «sammen skaper vi den grønne landsbyen». Cameron Norge AS har med sitt fokus påo pplæring og samarbeid med andre aktører i Mekjarvik, vist at de også bidrar til å nå visjonen.

Juryen mener at Cameron Norge AS er en verdig vinner av prisen «årets bedrift i Randaberg 2020». Det er en glede å kunne gi årets pris til Cameron Norge AS, som en god og positiv ambassadør for Randaberg kommune.

Landsbymagasinet forside vår 2021

Portrettinternvjuet er hentet fra