Velkommen til Randaberg
– Den grønne landsbyen

Landsbyforeningens mål er å fremme handel- og næringsvirksomheter her i Randaberg. I løpet av de siste årene er det etablert en rekke spennende og veldrevne nisjebutikker. Vi vet at folk kommer langveis fra for å besøke disse unike butikkene – og det gjør oss selvsagt stolt!

På disse nettsidene finner du en utfyllende oversikt over alt det kjekke som vi kan tilby, både innen kultur og opplevelser, i tillegg til et mangfold av spennende butikker i Den grønne landsbyen. Vi håper at både våre trofaste innbyggere og gjester fra fjern og nær, vil legge turen til Randaberg og gjerne sjekke ut alt vi kan tilby.

Den gode servicen og trivsel får du med på kjøpet. Vi har gratis parkering – velkommen til Randaberg!

Landsbyforeningens rolle i Den grønne landsbyen

Landsbyforeningen skal ivareta næringens interesser i forhold til kommunens visjon «Sammen skaper vi Den grønne landsbyen». Landsbyforeningen er et bindeledd for butikker og næringsliv og koordinerer en rekke aktiviteter, som skal bidra til vårt mål om å skape en aktiv, god og levende landsby. Landsbyforeningen arbeider for å redusere lokal handelslekkasje og samtidig styrke arbeidet for at Randaberg skal bli et foretrukket handelssted både for Kvitsøy, Finnøy, Rennesøy og nærliggende områder. Arbeider vi målrettet og står i sammen, kan Randaberg også bli en attraksjon for turister.

STYRET I LANDSBYFORENINGEN: 

Styreleder

Rolf Tore Sande
Rogaland elektro AS

Styremedlemmer

Robert G. Selseng
Coop Sørvest

Silje Goa
Sand mote & interiør

Frank Harestad
Harestad Bygg AS 

Kjersti Flatebø
Buster & co AS

Robert Håland
Europris (Randaberg Lavpris AS)

Idar Goa
Randaberg kommune

Varamedlem

Hilde Waage
Ringo leker 

Sammen er vi sterkere, bli medlem i Landsbyforeningen

Svein Sørnes, daglig leder i landsbyforeningen

Svein G. Sørnes, daglig leder i Randaberg landsbyforening

For Svein handler det om å jobbe sammen mot felles mål. Om å bygge en merkevare! Det er viktig for næringen, for kommunen og for folkene som bor her. Og for å være konkurransedyktig må vi ta vare på og dyrke frem annerledesheten og unikheten vi har. Det er vårt konkurransefortrinn. Få folk som kommer til Randaberg eller som bor i Randaberg til å føle at dette vil de tilbake til, at de forteller hvor kjekt de har hatt det så de som ikke var her føler de gikk glipp av noe. Det handler om følelser.

Noe du lurer på? Ta kontakt på e-post eller telefon 934 48 256

Hva skjer i Randaberg?

Les mer