Foto: Randaberg Landsbyforening

Harestadmyrå

En liten oase et steinkast unna Randaberg sentrum

Harestadmyra var tidligere den største torvmyra i den grønne landsbyen. Senere år er den gjort om til en park og turområde rundt to tjern, Svaletjernene. I Myrå finner du en gapahuk med mulighet for å grille, en lekeplass/trenings park og flere benker en kan slappe av på. I tjernene svømmer det flere Stokkender hele året. Det er også et rikt fugleliv i denne parken. En kjekk liten park å jogge eller gå tur i.