11.50 Randaberg musikkorps spiller

Randaberg musikkorps blåser i gang Høstmarken fra scenen