Foto: Randaberg Landsbyforening

Vistehålå

Vistehola, også kalt Svarthola er en av Norges eldste steinalderboplasser. Her ble det blant annet funnet et av de best bevarte skjelettene fra steinalderen, den så kalte Vistegutten.

På Viste ligger Vistehola (Svarthola), en av våre eldste steinalderboplasser. Vistehola ble trolig til under siste istid og er nærmere 9 m dyp, 5 m bred og 3 m høy. I dag ligger hola et godt stykke fra sjøen (16 moh.). I steinalderen gikk imidlertid sjøen helt opp til hola. De første menneskene slo seg til her omtrent 6 000 år f.Kr. Med ulike mellomrom bodde det folk til her fram til folkevandringstida, omtrent 500 e.Kr. Det er gjort rike funn i det tykke jordlaget i og ved Vistehola; av bein, horn og flintredskaper. Knokler og beinrester m.m. viser hva de livnærte seg av. Rester av omtrent 50 ulike dyre- og fugleslag er funnet. Under en utgravning i 1907 ble skjelettet av en omtrent 15 år gammel gutt (Vistegutten), oppdaget. Dette er et av de best bevarte skjelettene som er funnet fra steinalderen, og en tror at det er 8 200 år gammelt. Vistegutten er nå utstilt på arkeologisk museum i Stavanger.

Dette er hvordan en norsk gutt så ut for 8000 år siden. En rekonstruksjon og skulptur av Oscar Nilsson.

Foto: Oscar Nilsson- Science Norway, Artikkel av Bård Amundsen