Foto: Randaberg Landsbyforening

Grøderøysa

Gjerne Norges største langhaug?

Grøderøysa er den største langhaugen i Rogaland, hvor den i 1898 ble målt: 38,5 m lang, 9 m bred og 2,5 m høy. Navnet kommer av Kong Grøder som ble gravlagt her. Navnet har likevel en naturlig forklaring, hvor det på gammelnorsk kan oversette Grøder til «grjot», som betyr stein. Det har aldri vert vitenskapelig undersøkt nårtid graven er i fra. Likevel kan den sammenlignes med andre langhauger lengre sør på Jæren, som dateres tilbake til 400-600 e.kr.