Kristine Enger

Nye trender påvirker handel- og sentrumsutvikling

Tekst: Kristine Enger

Gjestekommentar

Det kommer til å skje mye når det gjelder handel og sentrumsutvikling i Randaberg i årene framover. Noe av utviklingen kan vi styre, men mye vil skje på grunnav større trender i samfunnet. Målet er å fortsette den gode utviklingen i Randaberg, øke antallet arbeidsplasser lokalt og gjøre det mer attraktivt for folk å bruke sentrum i Den grønne landsbyen.

Det er spesielt to trender i samfunnet som vil påvirke handel og sentrumsutvikling: økt netthandel og et endret forbruksmønster .Det forventes stor økning i netthandelen framover. Mange butikker vil derfor få en kombinasjon av netthandel og varer i butikk. Det gir mindre behov for store butikkareal, mer behov for lager og for effektive hentesteder. Vi kan også få en ny type butikker, såkalte «visningsrom», der produktene kun vises fram og bestilles via nett for levering direkte hjem eller til et hentested. Vi bruker i dag mer penger på å kjøpe tjenester enn vi bruker på å kjøpevarer. Denne trenden er økende. Vi handler mindre mat, drikke, klær og sko og kjøper mer tjenester knyttet til bolig, helse, kultur, fritid og servering. Mange butikker har derfor allerede begynt å tilby tjenester, i tillegg tilde varene som de selger.

Vi vil ha et levende sentrum også inn i framtiden, et sentrum som er attraktivt og som vi velger å bruke jevnlig.Det viktigste vi kan gjøre for å få dette til er å skape møteplasser som gir gode opplevelser. Vårmarken er et godt eksempel på en slik møteplass.

Mange av oss er også blitt mer miljøbevisst og handler gjerne brukt via Finn.no, leier mer, bytter og deler. Her går de unge foran. Vi vil ha et levende sentrum også inn i framtiden, et sentrum som er attraktivt og som vi velger å bruke jevnlig. Det viktigste vi kan gjøre for å få dette til er å skape møteplasser som gir gode opplevelser. Vårmarken er et godt eksempel på en slik møteplass. Vi må samtidig jobbe for å etablere flere arbeidsplasser i sentrum og for at publikumsintensive tjenester blir lokalisert i sentrum. Det må bli lettere og tryggere å bevege seg rundt i sentrum som gående og syklende, gjerne mellom butikker og serveringssteder. Uterommene må bli grønnere og så attraktive at vi gjerne velger å stoppe opp litt. Jeg har tro på framtiden. Vi vil bli gode på å møte de nye trendene om vi jobber i fellesskap; næringsliv, kommunen, organisasjoner og innbyggere. La oss alle bruke sentrum og fortelle hva vi ønsker oss til både næringsliv og politikere.

Landsbymagasinet_01-2019

Portrettinternvjuet er hentet fra