3 personer foran en butikk

Mestring i fokus

Europris

LÆREBEDRIFT

Å være en lærebedrift betyr at fylkeskommunenhar vurderer at bedriftenoppfyller to viktige krav:

1) At bedriften har relevante arbeidsoppgaversom muliggjør opplæringi kompetansemålene i den aktuellelæreplanen

2) At bedriften har en faglig leder somivaretar bedriftens opplæringsansvari samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven§ 4-3.

Noen kan få fagbrev etter to år i lære,dersom de tar det som en del av skolegangen. Da får de fagbrev i salgsfaget. En annen måte å få fagbrev på, er via NAV. NAV kan kontakte lærebedrifter dersom noen trenger arbeidstrening.

Robert har kun god erfaring med å ta inn lærlinger i butikken sin. Han ser at lærlingene er med å skape et stabilt arbeidsmiljø, de er i butikken over en lengre periode, og utskiftningene blant de ansatte er minimale.

Mangelfull erfaring betyr ingenting

– Vi opplever at mennesker vokser med oppgavene de får, så lenge man opplever mestringer og utfordringer, sier Robert. Kristian, en tidligere lærling, er et tydelig eksempel på nettopp dette. Kristian startet som lærling hos Europris Randaberg, og nå skal han selv bli butikksjef ved en annen Europris-butikk i regionen.- Robert var enormt flink til å gi meg oppgaver. Gjorde jeg noe feil, sa han alltid «ikke noe problem, vi fikser det». Jeg vil bli en sånn sjef. En god veileder som gir konstruktiv kritikk, og viser hvordan ting kan gjøres annerledes for en vellykket jobb.

Mestring

– Jeg kom til Europris Randaberg via NAV. Jeg opplevde at jeg hadde tatt feil skolevalg, og fant løsningen gjennom tre år i lære i denne butikken. Her opplever jeg mestring i oppgavene jeg får. Jeg møter ulike utfordringer jeg må løse, men opplever hele tiden at vi jobber som et team. Jeg liker kontakten jeg får med kundene som besøker butikken. Jeg husker jeg var veldig nervøs da jeg startet her, men nå føler jeg meg trygg. Er det noe jeg ikke vet, så spør jeg kollegaene mine. Karen (26) har vært ansatt siden 2011.

De kjenner meg igjen

– Jeg kom hit via Randaberg VGS, først på utplassering, men nå jobber jeg her som lærling. Jeg savner ikke skolen, jeg liker best praktisk arbeid. Her i butikken går tiden fort, det er hele tiden noe å gjøre. Eivind (21) er en praktiker. Han bor på Mosterøy og kjørte traktor til jobben i starten av læretiden. Nå kjører han bil. – Jeg passer på at uteområdet hele tiden ser fint ut og at det er ryddig. Gjennom jobben her på Europris fikk jeg truckførerbevis, så mitt ansvar er å rydde bort tomme paller, flytte blomsterjord og fjerne plasten. Eivind har ett år igjen av læretiden sin.- En av de tingene jeg liker med å jobbe her, er at kunder kjenner meg igjen og sier navnet mitt.

Jeg liker kontakten jeg får med kundene som besøker butikken.

Bilde av 2 personer som står ved blomster

Her har jeg funnet min plass

Ruben (26) trivdes ikke på skolen. Han trengte praktisk arbeid og ved lærernes hjelp fikk Ruben læreplass hos Europris Randaberg. – Gjennom å jobbe her opplever jeg at jeg har blitt mer sosial. Jeg får bedre kontakt med folk, og jeg liker å kunne hjelpe andre. Det er godt å ha en plass å jobbe, ha noe å gjøre. Jeg har funnet min plass, og det er her som ansatt hos Europris Randaberg.

Løft blikket

Inge (21) hadde en drøm om å jobbe i olja etter endt skolegang, men slik gikk det ikke. Mangel på læreplasser gjorde at han gikk et halvt år uten noe å gjøre. Drømmen ble ikke helt som han hadde sett for seg. – Jeg har lært at livet kan gi deg nye drømmer, om du løfter blikket litt. Det er så mange muligheter der ute, om du bare tør å ta nye veier. Slik ble denne læreplassen for meg. Jeg fikk en ny drøm, og jeg har virkelig vokst inn i oppgaven og utviklet meg gjennom dette arbeidet. Jeg har ett år igjen av læretiden min, og jeg synes dette er en kjekk utdanningsvei. Jeg lærer nye ting hver dag – ingen dag er lik.

Noe de alle er samstemte i, er at lærlingene har det bra hos Europris Randaberg. Man får gode venner og kollegaer som jobber i samme retning. Her er det ikke hierarki,men en sjef, de ansatte og lærlingene – skulder ved skulder.

Portrettinternvjuet er hentet fra