Landsbytreet, kunst

Kunstprosjektet i sentrumsparken

Kunst

Dere har sikkert sett avslutningsfestene i Asterix og Obelix som foregår rundt et stort langbord under landsbyens tuntre, mens skalden Trubadurixer kneblet, bastet og bundet. I Randaberg har vi ikke tradisjon for å binde fast våre trubadurer, men nå får vi i alle fall vårt eget landsbytre. Ikke et helt vanlig tuntre, men et kunstverk som skal få sin sentrale plassering i Sentrumsparken som nå vokser fram i Randaberg sentrum.

Kunstneren, Ståle Sørensen, bor i Drammen og har hatt mange offentlige utsmykningsoppdrag tidligere.

– Jeg jobber alltid stedspesifikt med utsmykninger, sier han om hvordan han kom på ideen med «Landsbytreet».

Sørensen sier at han nullstilte seg og forsøkte å tolke stedet. I dette tilfellet var tolkningen gitt litt på forhånd ved at uttrykket «landsby» var løftet opp.

– Det er et fint begrep. Landsby er noe samlende og handler om fellesarealer. I Norge er landsbystrukturen ganske svak, da vi har en annen eiendomsstruktur enn i landbruket lenger sørover i Europa. Men jeg kom på at de fleste gårder har et tuntre som handler om slekters gang og som er et samlende fokuspunkt, sier han. Sørensen kom fort fram til at tuntreet må stå sentralt på torget.

– Og så kom jeg til å tenke på Asterix og det store eiketreet som festene ved eventyrets slutt feires under. Da bestemte jeg meg for å lage et landsbytre.

Ståle Sørensen vil at kunsten skal ha noe umiddelbart ved seg. Den skal fange interesse rent visuelt, også helt uten tolkninger, og deretter er det forskjellige lag. Kunstneren er opptatt av hvordan kulturlandskapet skaffer oss mat på bordet. Han er samtidig bekymret over et stadig mer intensivt jordbruk som gir utfordringer for de artene som har tilpasset seg kulturlandskapet. I landsbytreet har han vist de rødlistede artene med sine latinske navn og som silhuetter.

– Ved siden av å være hele Randabergs tuntre ønsker jeg at landsbytreet skal minne oss litt om det livet vi lever og hvilke valg vi har, sier han.

I landsbytreet er det derfor forskjellige rødliste-arter, altså arter som er utrydningstruede.

– Mitt inntrykk på befaringen vi hadde er at det er et sted med mange ildsjeler som brenner for stedet sitt. De aksepterer ikke at man er en forstad til Stavanger, men et eget sted med en egen identitet. Det er bra!

Kunstbilde, landsbytreet

– Jeg har valgt arter som befinner seg i kulturlandskapet og som befinner seg i Rogaland og Randaberg.

Sørensen mener at kunst er veldig viktig for identiteten til et nytt kvartal som Sentrumsparken med boliger, næring, forsamlingslokale og parkområde. Han har vært leder for Norsk Billedhoggerforening og har sett hvilke følelser som kan settes i sving både ved oppføring av kunstverk og ved flytting eller fjerning av kunstverk. – Folk blir ofte glad i og tilknyttet den offentlige kunsten de omgir seg med, også de som var kritiske når kunstverket skulle oppføres, sier han.

Ståle Sørensen er født i Stavanger, men har aldri bodd der som særlig mye eldre enn to år. Fra før av har han ikke et forhold til Randaberg.– Mitt inntrykk på befaringen vi hadde er at det er et sted med mange ildsjeler som brenner for stedet sitt. De aksepterer ikke at man er en forstad til Stavanger, men et eget sted med en egen identitet. Det erbra!

Kunstneren synes det er veldig spennende at Randaberg kaller seg en landsby.– En landsby er et sted man samler seg om, en liten by som ikke forsøker å være noe mer enn seg selv og som er fornøyd med det. Samtidig har en landsby en avgrenset byggegrense. Skal landsbypreget fungere må man beholde det grønne preget rundt landsbysenteret og drive aktiv sentrumsutvikling og ikke spre for mange funksjoner. Gjør man det kan dette bli en suksess!

Utbyggerne av Sentrumsparken, Base Bolig og Ineo Eiendom, som tok kontakt med Randaberg kommune for å få til et samarbeid om kunst i sentrumsparken. Informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Base Gruppen sier utbyggerne er godt fornøyde med det arbeidet og prosessen så langt. – Det har vært en god opplevelse og erfaring å være med på dette. Vi er veldig fornøyd med det kunstneren har presentert så langt, og det å være en del av et team med representanter fra kommunen, kunstkonsulent, arkitekt og lokale pådrivere har vært givende, sier Einarsson.

Bernhard Østebø er engasjert av Randaberg kommune som kunstkonsulent for prosjektet. – Etter mange års arbeid som kunstkonsulent kjenner jeg godt til Ståles kunstprosjekter i det offentlige rom. Hans kunst er original, kommunikativ og engasjerende, sier Østebø. Han sier Sørensen er en kunstner som er samfunnsengasjert og svært opptatt av både det grønne perspektivet og byutvikling. – Det gjorde ham dobbelt aktuell for temaet «Den grønne landsbyen». Det var helt naturlig å innlemme ham blant de seks kunstnerne jeg presenterte for kunstkomiteen, sier Østebø.

Kunstkomiteen består av Lars Petter Einarsson fra Base Gruppen, dagligleder av Landsbyforeningen i Randaberg, Svein Sørnes, politisk valgt representant Per Arne Nyvoll, arkitekt Tove Tjetland fra Link arkitektur AS, teknisk sjef i Randaberg kommune Jorunn Bogevik, kultursjef Anders Jaarvik, og kunstkonsulent Bernhard Østebø som leder arbeidet. Går alt etter planen kan monteringen av kunstverket påbegynnes på andre siden av sommeren slik at kunstverket står ferdig i løpet av høsten 2020.

Landsbymagasinet_01-2020

Portrettinternvjuet er hentet fra