Tungenes fyr

Det nye Randaberg

Tekst: Anders Jaarvik, kultursjef i Randaberg kommune
Foto: Ove Tennfjord, Randaberg kommune

Gjestekommentar av Anders Jaarvik

“Når jeg hører ordet kultur, avsikrer jeg min pistol”

Dette er et kjent sitat som visst opprinnelig stammer fra et teaterstykke. Vi har vel alle har hatt kunst- og kulturopplevelser som har vippet oss av pinnen, som har provosert og rett og slett gjort oss forarga. En skulptur som ser ut som noe noen har raska sammen fra fyllinga. Et musikkstykke som høres ut som tilfeldig sammensatte skramlelyder. Eller en litterær tekst som snur opp ned på alt det vi selv tror på og står for.

De nyoppdagede planetene

I uthuset Tungenes fyr viser vi for tiden en kunstinstallasjon av den greske kunstneren Yiannis Kranidiotis. Kunstverket heter «Pharos» av det gamle greske ordet for fyr. Det handler om de nyoppdagede planetene – eksoplanetene – som går i bane rundt stjerner utenfor vårt eget solsystem. Planetene viser som fyrlykter vei i menneskenes utforskning av verdensrommet. Verket forener kunst og vitenskap. Av responsen fra publikum har jeg registrert undring og fascinasjon, men også spørsmål om hvorvidt dette er kunst. Når Varen inviterer til humor over et alvorlig tema som religion, er det et annet eksempel på at kultur ikke nødvendigvis bare må være krydder ved festlige anledninger. Kultur kan utfordre vedtatte sannheter og få oss til å åpne øynene for det som er litt skakt og annerledes. Kultur kan få oss til å tenke i nye baner. Nytenkning er grunnstoffet ikke bare for kunst og kultur, men for vitenskap, teknologi, og utvikling av ny næring. Kultur handler også om fellesskap. Den binder oss sammen og gir oss de gode opplevelsene. Prøv å spole ti år tilbake i tid, da Randaberg var med på å markere det europeiske kulturhovedstadsåret i regionen. Tenk på alt som har skjedd siden den gang! I 2008 inngikk kommunen et enda tettere samarbeid med Jærmuseet som har bidratt til at Tungenes fyr har blitt en spennende arena for historie, kunst, kultur og friluftsliv. Dette blir lagt merke til langt utenfor vårt eget område. Vistnestunet har blitt et trekkplaster for barn og unge i hele regionen. Her får de oppleve hvordan gårdslivet var i gamle dager.

Landsbyforeningen røsker litt i oss alle

Menneskeflokk foran landsbyhuset i randaberg

Kultur handler også om fellesskap
Den binder oss sammen og gir oss de gode opplevelsene.

For fem år siden åpnet Landsbyhuset. Her myldrer det av aktiviteter fra morgen til kveld. Her møter du folk i alle aldre, på kulturskole, bibliotek, frivilligsentral, ungdomssenter og kaffebar. Året før dette fikk Randaberghallen med Randaberg Arena en ny nabo på den andre siden av Torvmyrveien. Med Varen og Nye Harestad skole som åpnet for ett år siden har vi innenfor en kort radius fått et sentrum for opplæring, kultur og idrett. På kulturscenen får våre egne landsbytalenter vise seg fram med profesjonelle rammebetingelser. Publikum fra hele regionen får oppleve kulturuttrykk av høy kvalitet. Om ikke lenge vil idrettstalentene få boltre seg på et nytt stadion og om noen år skal barn og unge få lære mer om havbruk og andre ting på det maritime vitensenteret i Tungevågen. Dette er noe av det som er på beddingen i landsbyen i årene framover og som vi kan glede oss til. De mest attraktive stedene har den rette miksen av kreativitet, mangfold, gode opplevelser og gode oppvekstforhold. Disse faktorene er avgjørende når folk gjør sine valg om å bosette seg en plass, og når bedrifter skal etablere seg. Det er ganske mye dokumentasjon som underbygger dette. Vi som jobber med kultur i Randaberg prøver å bidra til denne miksen i tett samarbeid med andre gode krefter i og utenfor landsbyen. Basisen for en god landsbykultur er at det utvikles gode møteplasser og arenaer. Men uten folkene som fyller disse plassene med innhold blir de bare tomme skall. Vi trenger derfor noe som limer det hele sammen, og som får oss til å trekke i felles retning selv om vi har forskjellige ståsted.

Basisen for en god landsbykultur er at det utvikles gode møteplasser og arenaer. Men uten folkene som fyller disse plassene med innhold blir de bare tomme skall. Med etableringen av Landsbyforeningen i 2014 fikk vi en real vitamininnsprøytning i så måte. Foreningen har på kort tid blitt en viktig drivkraft for å styrke samhandlingskulturen i Randaberg. Landsbyforeningen røsker litt i oss alle: kommunen, det frivillige organisasjonslivet, kirken, landbruket og ikke minst næringslivet. Resultatet er blant annet Vår- og Høstmarken og alt det spennende som skjer rundt disse arrangementene. Men de langsiktige effektene er enda viktigere. Randaberg blir et enda mer givende sted for oss som bor og arbeider her, og enda mer spennende for kortreiste og langreiste besøkende. Det nye Randaberg, med andre ord.

Portrettinternvjuet er hentet fra