13.50 Utdeling av premier

Utdeling av premier fra Sanitetens Basar